In Intervju

Globina naše kulturne dediščine – Andrej Pleterski

https://soundcloud.com/user-114126561/andrej-pleterski-muzikafe-14-2-2017

Slovani, naša dediščina

Andrej Pleterski, trikratni doktor – doktor zgodovine, arheologije in etnologije. Član SAZU, ki objavlja v znanstvenih in drugih publikacijah, njegovo raziskovanje pa se osredinja predvsem na Slovane in zgodnji srednji vek. Slovanski mitolog, Andrej Pleterski je že od otroštva očaran nad skrivnostmi preteklosti. Področja njegovega raziskovanja so arheologija zgodnjega srednjega veka, staroslovanska arheologija, zgodnjesrednjeveška zgodovina, historična geografija, mitologija, informatizacija arheoloških virov. Ena njegovih zadnjih publikacij nosi naslov Kulturni genom.  ˝Tako kot biološki genom določa našo biološko pojavnost, kulturni genom določa našo kulturno pojavnost. To je skupek spoznanj o delovanju sveta in iz njih izpeljanih pravil. Ko ljudje ta spoznanja ubesedijo v pripoved, nastane mitična zgodba. Mitična pokrajina je tista oblika kulturne pokrajine, ki so jo ljudje oblikovali v skladu s svojimi mitičnimi predstavami, da bi z njeno pomočjo obvladali sile narave. 

Pogovor z Andrejem PLeterskim je potekal v predpustnem času v Muzikafeju na Ptuju. Idejna zasnova pogovornih večerov, ki nosijo naslov Globina naše kulturne dediščine, je nastala pod okriljem Stanke Vauda Benčevič in Igorja Benčeviča.

Fotografije: Igor Benčevič

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.