Lektoriranje

Lektoriranje

 

  • Lektoriram vse vrste besedil.
  • Strokovno pregledam vaša besedila in popravim vse slovnične napake, ob tem pa besedilo slogovno pregledam in stilsko popravim. Vaše besedilo je tako slogovno in stilsko ustrezno posameznemu mediju, v katerem želite besedilo uporabiti.

 

Agatha Art

 

Cene za lektoriranje so odvisne od zahtevnosti besedila oz. od vloženega dela v lekturo. Oboičajno so cene takšne kot jih vidite v ceniku. Za informativni izračun cene mi lahko pošljete vprašanja, vzorec besedila ali besedilo po elektronski pošti. Glede na zahtevnost besedila se bomo dogovorili o rokih in drugih podrobnostih.  Po lektoriranju vam pošljem dve verziji besedila: eno z vidnimi popravki in drugo z vnešenimi popravki. Na vaš domači naslov prejmete vsa potrebna dokazila, potrdila in izjave, fotokopijo diplome in podpisane obrazce.

 

Informativni cenik za lektoriranje:

Slovenski jezik: 5 € na lektorsko stran (1500 znakov brez presledkov)

Hitro lektoriranje: 7 €

 

Angleški in Nemški jezik: 4 € na lektorsko stran (1500 znakov brez presledkov)

Hitro lektoriranje: 6 €

 

Hitro lektoriranje: Kot hitro lektoriranje se upošteva naročilo, ki od lektorja zahteva, da dnevno normo prekorači za 20%. 

Dnevna norma za lektoriranje je 15-20 lektorskih strani na dan.