In Intervju

Globina naše kulturne dediščine – Dušica Kunaver

https://soundcloud.com/user-114126561/dusica-kunaver-muzikafe-16-2-2017

Evropska kulturna dediščina v slovenskih šegah

Dušica Kunaver, samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov. ˝Sporočila ljudskih pripovedk so edina sporočila iz preteklosti, edina sporočila o miselnosti naših prednikov, ki so si bili enaki z ostalim svetom – pogovarjali so se z reko, z živalmi,… Na moji poklicni poti, za katedrom, pa sem spoznala, kako malo naša mladine ve o domačih vrednotah in kako zavzeto prisluhne domačim pesmim, pripovedim, šegam in pregovorom.˝

 

Tako nam je Dušica Kunaver predstavila slovensko kulturno dediščino in slikovito orisala vse njene posebnosti. Pogovor je nastal v ciklu z naslovom Globina naše kulturne dediščine v kavarni Muzikafe.

Fotografije: Igor Benčevič

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.